با سلام
کسی با نرم افزار Dude کار کرده؟..در قسمت Function نمیدونم چطور میتونم دستورها را بنویسم. به جز OID بقیه مقادیر را چطور باید پر کنم؟..لطفا راهنماییم کنید