مشکل سخت افزاری بوجود امده باعث شده از امروز پیش از ظهر دسترسی به پنل دامنه ها در تمام رجیسترارهایی که از این نرم افزار استفاده میکنند مانند directi , uk2 قطع شود.

اطلاعات بیشتر