Public Key Cryptography

Ralph Merkle - left
Martin Hellman - middle
Whitfield Diffie - right
در سال 1976 وایتفیلد دیف (Whitfield Diffie) و مارتین هلمن (Martin Hellman) دانشجویان دانشگاه استنفورد، یکی از کاربردی ترین روشهای کد کردن اطلاعات را اختراع و به ثبت رساندند. در این روش که به روش کدینگ نا متقارن (asymmetric encryption) نیز معروف است از دو کلید برای کد کردن اطلاعات استفاده می شود. (در روشهای قدیمی تر از یک کلید استفاده می شد که به آن symmetric encryption گفته می شد.)

آنها مقاله خود را در یکی از شماره های سال 1976 مجله IEEE که با عنوان Transactions on Information Theory منتشر شده بود به چاپ رساندند که خیلی زود انقلابی در صنعت Cryptography (پنهان سازی اطلاعات) در دنیا بوجود آورد.

Public Key Cryptography یا PKC به معنی استفاده از کلید عمومی برای کد کردن و پنهان کردن اطلاعات است. در این روش هر کاربر برای کد کردن و یا باز کردن کد دو کلید در اختیار دارد، یکی کلید عمومی (Public) و یکی کلید خصوصی (Private). خاصیت این روش آن است که هر کدام از این کلید ها می تواند اطلاعاتی را که کلید دیگر کد و مخفی کرده است به حالت اصل در بیاورند.

هر چند از لحاظ ریاضی کلید های Public و Private با یکدیگر ارتباط دارند اما تقریبا" محال است که کسی بتواند حتی با تجیهزات فوق العاده مدرن و صرف وقت زیاد با داشتن یکی از کلیدها، دیگری را تشخیص دهد. در واقع می توان گفت که با توجه به سطح دانش کنونی و دستگاه های کامپیوتری موجود، الگوریتم کدینگ و ارتباط میان کلیدها تقریبا" غیر قابل شکستن است.

روش کار اینگونه است که هر کاربر دو کلید در دست خود دارد که یکی را در اختیار همه دوستان و اطرافیان برای خواند مطالبی که او کد کرده است قرار می دهد، این همان کلید عمومی یا Public است. حال کافی است که او برای ارسال مطالب به دیگران مطالب را با کلید خصوصی خود کد یا مخفی سازی نماید. دیگران به راحتی می توانند مطالب او را با کلید Public ای که از وی دارند با حالت اولیه بازگردانند (Decrypt) و آنها را مطالعه کنند.

و یا اگر کسی بخواهد برای شما یک مطلب کد شده بفرستد با کلید Public شما آنرا کد می کند و این تنها شما و فقط شما هستنید که می توانید آنرا با کلید Private خود باز کنید و به محتوای اصلی دسترسی داشته باشید.

اساس استفاده از این روش کدینگ یا مخفی سازی اطلاعات به الگوریتم مشهوری بنام Rivest Shamir Adleman یا RSA بر می گردد که در آینده راجع به آن صحبت خواهیم کرد.