پنج استراتژی برای بهبود امنیت دسترسی از راه دور

خطر دسترسی از راه دور به شبکه را جدی بگیرید.
مدیریت دسترسی از راه دور به اطلاعات نیاز به تخصص و تجربه زیاد دارد، کاربری که قصد ارتباط از راه دور با یک شبکه را دارد ممکن است خود به اینترنت متصل باشد و به هیچ وجه مشخص نیست که از طریق کامپیوتر او چه کسانی بخواهند بدون اجازه وارد شبکه مورد نظر وی شوند. مسئله ورود ویروس ها و کرم های اینترنتی نیز مشکل دیگری است که باید به آن توجه شود. در اینجا به پنج نکته بسیار مهم برای دسترسی از راه دور به یک شبکه اشاره خواهیم داشت، که لازم است مدیران برای اجرای آنها برنامه ریزی لازم را انجام دهند.


1 - سیاست اجرایی کنترل نرم افزار داشته باشید.باید برای کاربرانی که قصد دسترسی به اطلاعات شبکه از راه دور را دارند، سیاست های دقیقی برای داشتن نرم افزارهای خاص در کامپیوترشان تعریف کنید. بعنوان مثال ممکن است از کاربران بخواهید نرم افزارهای آنتی ویروس (antivirus) یا ضد جاسوسی (anti-spyware) خاصی را به روش مشخص در کامپیوتر خود نصب کرده باشند. بهترین راه آن است که هنگامی که قرار است به کارمند یا کاربر خود دسترسی لازم را بدهید، آموزشهای لازم را به همراه یک جزوه به او ارائه کنید. باید مطمئن شوید که کاربر اصول و قوانین ارتباط با شبکه شما را رعایت می کند.

2 - امنیت دروازه ارتباطی در شبکه را جدی بگیرید.
از یکی از شرکت هایی که ارائه دهنده راهکارهای امنیتی هستند بخواهید که دروزاه ورود کاربران از راه دور به شبکه شرکت را بدقت تحلیل کنند و جوانب امنیتی لازم را در آن اعمال کنند. حتی ممکن است آنها پیشنهاد دهند که کاربران همگی از طریق کانالهای VPN به شبکه متصل شوند که در اینصورت باید این کار انجام شود.

3 - در سطح شرکت قوانین امنیتی را توسعه داده ، لازم الاجرا کنید.
این قوانین باید توسط همه استفاده کنندگان از شبکه شرکت حتی آنها که در داخل شرکت هستند اجرا شود. بعنوان مثال اعمالی مانند File Sharing در یک دایرکتوری می تواند جزو خطرناکترین فعالیت ها از دید امنیتی باشد که باید محدود شود.

4 - امکان ثبت عملکردها (Logging) و گزارش گیری را باید داشته باشید.
کلیه اطلاعات (منظور log ها است) بخصوص مربوط به دسترسی از خارج به داخل شبکه و در صورت امکان عملکردهای داخلی باید ثبت شود. یک مدیر هشیار شبکه، هر روز با گزارشهایی که از شبکه می گیرد رفتار آنرا بررسی می کند و در صورتی که مورد غیر عادی در آن ببینید کنجکاو شده و به بررسی دقیق مسئله می پردازد.

بطور مرتب امنیت شبکه خود را باید مرور کنید.
هر یک یا دو ماه در میان باید با مشاهده گزارشهای تهیه شده از عملکرد قبلی سیستم، سیاست های شبکه را بطور جدی مرور کنید و آنها را بهبود کیفی ببخشید.