سلام
ميشه شركتي خارجي معرفي كنيد كه جهت انتقال دامنه پول نگيرد؟
چون براي هر شركت كه مي خواهم انتقال بدهم از من يه 8 دلاري مي خواهد كه با 4 برابر شدن قيمت دلار واقعا برايم مشكل هست.