سلام.در اموزش کوتاه و سریع قصد دارم اموزش ارسال ایمیل در aspx و سی شارپ بهتون اموزش بدم امیدوارم یاد بگیرید و استفاده کنید…اول کد زیر را به هدر اضافه کنید :
using System.Web.Mail;
اکنون ایجاد یک نامه :
string To = "cgodinez@technomex.net";string From = "mymail@mail.com";string Subject = "The Famous";string Body = "Hello World";SmtpMail.Send(From,To,Subject,Body);
تو این مثال با استفاده از اس ام تی پی ایمیل مورد نظر شما ارسال خواهد شد اما با استفاده از اشیا نیز می توان ایمیل ارسال کرد:
MailMessage myMail = new MailMessage();myMail.To = To;myMail.Cc = "acarboncopy@cc.com";myMail.From = From;myMail.Subject = Subject;myMail.BodyFormat = MailFormat.Html; // here you can choose: Plain or HTMLstring body = " Bolded message The Message ";myMail.Body = body; //set the body messagemyMail.Attachments.Add(new MailAttachment("c:\\filename.jpg")); //add the attachmentSmtpMail.Send(myMail);موفق باشید.