سلام

به یک برنامه نویس وب به زبان پی اچ پی و اشنایی کامل به جی کوپری و سی اس اس و اچ تی ام ال نیازمندیم
ترجیحا از شهر تبریز با بیمه و ...

تشکر