اموزش نحوه حذف trial "license" cpanel رو می خواستم

یکی بود می گفت می تونه با یه ترفندی این کار رو بکنه پیداش نمی کنم

ممنون می شم اگه کسی بلده بگه تا استفاده کنیم