سلام. همانطور که معلوم هست ftp backup میخوام با شرایط زیر.

پرداخت ماهانه.

حتما هارد raid 1 یا raid10 باشه یا جای دیگه بک اپ بگیره و تضمین کنه که فایل ها پاک نمیشن.