چرا جدیدا مد شدن تاپیک می زنن میگن از فلان هاستینگ کسی خبر داره یا نه ؟
یا بهشون بگید فلان کنن

چرا همکاران در پشتیبانی ضعیف شدن ؟