سلام
کد پاپ اپ دو پنجره ای می خوام واسه هر ای پی تو هر 24 ساعت یکبار باز بشه.