سلام

به نظرتون بهتره cpanel , coloudlinux به طور مستقیم خریداری کنم یا واسطه ای

مشکلی در پرداخت ندارم

-----------------------------------------

coloudlinux با litespeed سازگاری داره؟