سلام
دوستان حساب من در يك سايت خارجي قفل شده و از من گواهينامه ماشين يا كارت ملي يا يك چيز معتبر مي خواهد تا مطمن شود كه من ايراني نيستم.
حالا من موندم چي كار كنم.
كسي مي تواند به من كمك كند.