در این کتاب تکنیک های ساده ساختاری را برای سایتتان یا می گیرید. با اجرای این قوانین ساده موتور های جستجو به راحتی سایت شما را ایندکس کرده و در رتبه های بهتری قرار خواهند داد.