برای خرید از سایت خارجی به کمک احتیاج دارم خواهشن با آی دی زیر تماس بگیرید
ID: dvb.shop@ymail.com