سلام دوستان
یک نفر مسلط به nuke پی ام بده ضروری
دستمزدشم مدیم
یه مشکل پیش اومده