خب دوستان اولين سوالم اينه كه اين سايت هاي حجم خيل زيادي از اطلاعات رو سايتشون دارن نميتونن آپلودشون كنند چطوري ميارن رو سرورشون فايل هاي زيپ شون هم پسورد داره يه جايي از برنامه زيپ دارن استفاده ميكننده واقعا" برام سوالهچطوري سايتشون با چندتا بنر همكار در فروش در آمد ميليوني داره ؟؟؟


معمولا" اين سايت هاي وي پي اس دارن يا هاست دانلود ؟؟؟؟


هزينه زدن يه همچين سايتي چنده ؟؟؟