سلام
کسی از دوستان میتونه ی پرداخت ذر سایت alipay دارم بر حسب یوان انجام بده؟
با تشکر