نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: دستورات /scripts/

 1. #1
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض دستورات /scripts/

  Show
  Scripts

  Overview

  cPanel and WHM has a large number of predefined scripts available in the /scripts folder. The available scripts are as follows:  *

  adddns - Adds a DNS zone.
  *

  addfpmail - Add frontpage mail extensions to all domains without them.
  *

  addfpmail2 -Add frontpage mail extensions to all domains without them.
  *

  addnetmaskips - Add the netmask 255.255.255.0 to all IPs that have no netmask.
  *

  addnobodygrp - Adds the group nobody and activates security.
  *

  addpop - Add a Pop Account.
  *

  addservlets - Add JSP support to an account (requires tomcat).
  *

  addstatus - (Internal use never called by user).
  *

  adduser - Add a user to the system.
  *

  admin - Run WHM Lite.
  *

  apachelimits - Add rlimits to Apache.
  *

  bandwidth - (OLD)
  *

  betaexim - Installs the latest version of exim.
  *

  biglogcheck - looks for logs nearing 2 gigabytes in size
  *

  bitstest -
  *

  bsdcryptoinstall - Installs crypto on FreeBSD.
  *

  bsdldconfig - Configures the proper lib directories in FreeBSD.
  *

  bsdpkgpingtest - Tests the connection speed for downloading FreeBSD packages.
  *

  buildbsdexpect - Install expect on FreeBSD.
  *

  builddomainaddr - (OLD)
  *

  buildeximconf - Rebuilds exim.conf.
  *

  buildpostgrebsd-dev - Installs postgresql on FreeBSD.
  *

  buildpureftproot -
  *

  bupcp - (OLD)
  *

  chcpass - (Internal use)
  *

  checkallowoverride -
  *

  checkbadconf - Checks /usr/local/apache/conf/httpd.conf for bad users.
  *

  checkbashshell -
  *

  checkbsdgroups - Checks and repairs proftpd ownership on FreeBSD.
  *

  checkccompiler - Checks to make sure the C compiler works on your system.
  *

  checkdeadperlso -
  *

  checkerrorlogsafe -
  *

  checkfpkey - Checks for the FrontPage suid key
  *

  checkgd - Checks to see if GD is built.
  *

  checkgentoousers -
  *

  checkhttpd -
  *

  checkinterchange - (Internal use).
  *

  checklibssl - Checks to make sure the proper libssl symlinks exist.
  *

  checklink -
  *

  checklog - (OLD)
  *

  checkmakeconf -
  *

  checkmaxclients - Checks to see if apache has reached the maximum clients allowed.
  *

  checkoldperl - Checks to see if the version of Perl on your system is old.
  *

  checkoldrpm -
  *

  checkrsync - Checks to make sure rsync is up to date.
  *

  checksuexecpatch - Checks to see if mailman has been patched for suexec.
  *

  checksuspendpages - Checks to see if suspend pages are properly named.
  *

  checkswup - (OLD)
  *

  checkup2date - Makes sure up2date is set up properly (RedHat)
  *

  checkyum - Makes sure yum is set up properly.
  *

  chkpaths - Makes sure /usr/sbin/chown has a symlink to /bin/chown
  *

  chownpublichtmls - Change ownership of all users web space to them, which is useful for converting to suexec. Files owned by nobody are deleted.
  *

  chpass - Change password.
  *

  ckillall - Allows you to kill a process (used like killall).
  *

  ckillall2 - Allows you to kill a process.
  *

  cleanandmailformmaillog -
  *

  cleanbw - Cleans up old bandwidth logs.
  *

  cleandns - (OLD)
  *

  cleandns8 - Clean up named.conf.
  *

  cleangd - Cleans up old GD installs and reinstalls GD
  *

  cleanmd5 - Fix CPAN md5 problems.
  *

  cleanmsglog - cleans exim's msglog
  *

  cleanopenwebmail - (OLD)
  *

  cleanupcheck -
  *

  cleanupmysqlprivs - Cleans up improper mySQL privileges.
  *

  compilers - Disables the usage of compilers for unprivileged users.
  *

  configips - (OLD)
  *

  *.cgi - (INTERNAL)
  *

  *.c - (INTERNAL)
  *

  convert2maildir - Converts mail from mbox to maildir format and installs courier impap and pop (cpimap is removed).
  *

  convertemails -
  *

  convertemails2 - (INTERNAL)
  *

  convertemails5 - (INTERNAL)
  *

  courierup - Updates/Installs Courier
  *

  cpanelsync -
  *

  cpbackup - Runs backups.
  *

  cpbackup2 - (INTERNAL)
  *

  cptheme - (NOT USED)
  *

  dialog* - (NOT USED)
  *

  distupgrade - Upgrades RedHat to the newest version (for testing only)
  *

  dnscluster - Enables DNS clustering.
  *

  dnsqueuecron - Adds a cron job to dump the DNS queue.
  *

  dns_setup - (OLD)
  *

  dnstransfer - Only if the server has a DNS master (sync with DNS master).
  *

  doomhttpd -
  *

  dotbuffer - (INTERNAL)
  *

  downgradefp - Downgrades FrontPage Extensions (to 5.0-0)
  *

  dropmysqldb - Drops a mySQL database.
  *

  easyapache - Upgrade Apache
  *

  editquota - Change a users quota.
  *

  enablechkservdwebmail - Enable service checking of webmaild.
  *

  enablefileprotect - Protects home directories if file protection is built in apache.
  *

  ensurepkg - Installs a FreeBSD package.
  *

  ensurerpm - Installs a rpm.
  *

  ensurerpm2 - (INTERNAL)
  *

  exchangeacctdb - (OLD)
  *

  exim3 - Installs exim 3.
  *

  exim4 - Installs exim 4.
  *

  exim4-rh73test - Installs exim release #260. (RedHat only)
  *

  eximcron - Creates a cron job for exim_tidy_db.
  *

  eximlocalsend - Enables/Disables exim local sending.
  *

  exim_tidydb - Cleans the exim message log.
  *

  eximup - Installs/Updates exim.
  *

  eximup~ - (INTERNAL)
  *

  expectperlinstaller - (INTERNAL)
  *

  fetchfile - (INTERNAL)
  *

  fetchfpexec -
  *

  fetchgd - Includes libg.so.
  *

  finddev - (INTERNAL)
  *

  findhacks - Search for common Trojan Horses.
  *

  findoddrootprocesses - Lists root processes that may need to be checked out.
  *

  findphpversion - Check to see if your php version file is up to date.
  *

  findtrojans - Exhaustive Trojan Horse search.
  *

  fixadmin - (OLD)
  *

  fixallcartswithsuexec - Fixes permissions on carts when using suexec.
  *

  fixallinterchangeperm - Fixes permissions on all users' Interchange Shopping Carts.
  *

  fixbinpath - Makes sure all bin file paths are correct.
  *

  fixbuggynamed - Updates bind to solve any problems with bugs.
  *

  fixcartwithsuexec - (INTERNAL) - Can be used to fix a cart with suexec.
  *

  fixcgiwrap - (OLD)
  *

  fixcommonproblems - Attempt to fix the most common problems.
  *

  fixetchosts - Fixes problems with /etc/hosts
  *

  fixeverything - Fix common problems and quotas.
  *

  fixfpwml - Fix for .wml errors with frontpage.
  *

  fixheaders - Run if nothing compiles errors with .h files on compile.
  *

  fixhome - (NOT USED) - Unsymlink items.
  *

  fixinterchange - Reinstall interchange Perl modules.
  *

  fixinterchangeperm - fix permissions on a user's interchange cart.
  *

  fixipsnm - Same as addnetmask ips, but Perl though.
  *

  fixlibnet - Reinstall Bundle::libnet (Perl).
  *

  fixlocalhostwithphp - Change /etc/hosts to work better with PHP 4.2.0 + MySQL.
  *

  fixmailandakopia - (NOT USED)
  *

  fixmailman - Updates and restarts mailman.
  *

  fixmailmanwithsuexec -
  *

  fixmuse - Reinstalls muse.
  *

  fixmysql - Fixes problems with mySQL.
  *

  fixmysqlbsd - Fixes problesm with mySQL on FreeBSD.
  *

  fixnamed - Updates bind to handle many DNS zones (more than 512).
  *

  fixndc - Repair redhat's broken named.conf on 7.2.
  *

  fixndc.new - (INTERNAL)
  *

  fixoldlistswithsuexec - Run after enabling suexec on the server to change the URLs that Mailman gives out to ones that don't give a 500 internal server error.
  *

  fixperl - Symlink /usr/local/bin/perl /usr/bin/perl.
  *

  fixperlscript - Makes sure a perlscript includes all corresponding modules.
  *

  fixpop - Fix a POP account and reset password.
  *

  fixproftpdconf - Fixes problems with /usr/local/etc/proftpd.conf
  *

  fixproftpdconf~ - (INTERNAL)
  *

  fixproftpddupes - Updates proftpd.
  *

  fixquotas - Fix quotas.
  *

  fixrelayd - (OLD)
  *

  fixrh72ndckey - (INTERNAL)
  *

  fixrndc - Fixes named.conf to prevent rndc staus failed.
  *

  fixspamassassinfailedupdate - Reinstalls a failed spamassassin update.
  *

  fixsubconf -
  *

  fixsubdomainlogs - Run if subdomain logs don't show up in cPanel.
  *

  fixsuexeccgiscripts - Fix CGI scripts that are broken after suexec installed.
  *

  fixtrojans - (NOT USED)
  *

  fixvaliases - Fix permisions on valiases.
  *

  fixwebalizer - Repair a Webalizer that has stopped updating.
  *

  fixwebmail - (OLD)
  *

  fixwwwdir - (OLD)
  *

  fp3 - Updates the fpexe3 patch.
  *

  fpanonuserpatch - Updates FrontPage extensions to include the anonymous user patch.
  *

  fp-auth -
  *

  fpbtr - (OLD)
  *

  fpsuexec - (INTERNAL)
  *

  fpsuexec2 - (INTERNAL)
  *

  fpsuexec3 - (INTERNAL)
  *

  fpupgrade - (INTERNAL)
  *

  ftpcheck - Checks for FTPSSL.
  *

  ftpfetch - (INTERNAL)
  *

  ftpput - (INTERNAL)
  *

  ftpquaotacheck - Runs quota checking for all ftp users.
  *

  ftpsfetch - (INTERNAL)
  *

  ftpup - Updates your ftp server.
  *

  ftpupdate - (INTERNAL)
  *

  fullhordereset - Resets Horde and displays the current Horde password.
  *

  futexfix - Fixes problesm with futex.
  *

  futexstartup - Starts futex.
  *

  gcc3 - Installs gcc-3.3.3
  *

  gencrt - Generate a .crt and .csr file.
  *

  gencrt2 - (NOT USED)
  *

  gentomcatlist - (INTERNAL)
  *

  gentooportsup -
  *

  gethomedir - (INTERNAL)
  *

  getpasswd - (INTERNAL)
  *

  getremotecpmove - (INTERNAL)
  *

  getrpmfor -
  *

  grabemails - (INTERNAL)
  *

  grabhttp - (INTERNAL)
  *

  grabhttp2 - (INTERNAL)
  *

  grabmysqlprivs - (INTERNAL)
  *

  grpck - Checks to see if grpck is working properly.
  *

  hackcheck - (INTERNAL)
  *

  hdparmify - Enable dma/irq/32bit HD access, which speeds up IDE drives.
  *

  hdparmon - Turns on hdparm.
  *

  HTTPreq.pm - (INTERNAL)
  *

  httpspamdetect -
  *

  icpanel - (OLD)
  *

  initacls - Mounts your file systems with ACL support (make sure your kernel supports ACLs)
  *

  initbyteslog - (INTERNAL)
  *

  initfpsuexec - Enable FrontPage suexec support.
  *

  initquotas - Turn on quota support on new drives.
  *

  initsslhttpd - Make sure HTTP starts with SSL.
  *

  initsuexec - Turn on suexec support if suexec is installed.
  *

  installaimicq - (INTERNAL)
  *

  installcgipm - Installs CGI.pm
  *

  installcpbsdpkg -
  *

  installcpgentoopkg -
  *

  installdbi - Install Bundle::DBD::mysql.
  *

  installfpfreebsd - Installs FrontPage 5 Extensions on FreeBSD.
  *

  installfpgentoo - Installs FrontPage on Gentoo.
  *

  installgd - Builds GD.
  *

  installipc - (INTERNAL)
  *

  installpkg - Installs a FreeBSD package.
  *

  installpostgres - Installs PostrgeSQL.
  *

  installrmmods - (OLD)
  *

  installrpm - Installs a rpm.
  *

  installrpm2 - (INTERNAL)
  *

  installspam - Install SpamAssassin.
  *

  installssl - Add a SSL vhost.
  *

  installtree -
  *

  installzendopt - Install zend optimzer.
  *

  installzendopt-freebsd - Install zend optimizer on a freebsd machine.
  *

  ipcheck - (INTERNAL)
  *

  ipusage - (INTERNAL)
  *

  isdedicatedip - Checks an ip to see if it is dedicated.
  *

  kernelcheck - (INTERNAL)
  *

  killacct - Delete an account.
  *

  killbadrpms - Security script that kills insecure RPMs from the server.
  *

  killdns - Delete a DNS zone.
  *

  killdns-dnsadmin -
  *

  killdrrootvhost - Removes the document root for a virtual host.
  *

  killndbm - Remove the broken NDBM_File module from 7.2.
  *

  killpvhost - Removes a virtual host from proftpd.conf.
  *

  killspamkeys - Removes a spam key.
  *

  killsslvhost - Removes a SSL entry for a virtual host.
  *

  killvhost - Delete a vhost.
  *

  listcheck - Checks mailing lists for issues.
  *

  listproblems - Lists common problems.
  *

  listsubdomains - List subdomains.
  *

  mailadmin - (DEAD, OLD)
  *

  maildirmenu - (INTERNAL)
  *

  mailman212 - (INTERNAL)
  *

  mailperm - Fix almost any mail permission problem.
  *

  mailscannerupdate - Updates MailScanner
  *

  mailtroubleshoot - Guided mail fix.
  *

  makecpphp - Installs php.
  *

  makesecondary - Part of DNS transfer.
  *

  manualupcp - Updates cPanel manually.
  *

  md5crypt - Encrypts a password into MD5.
  *

  mkquotas - OLD
  *

  mkwwwacctconf - (INTERNAL)
  *

  mrusersscpcmd -
  *

  mseclocal - Sets up Mandrake's msec to allow exim to run as mailnull.
  *

  mysqladduserdb - Create a MySQL databse and user.
  *

  mysqlconnectioncheck - Attempts to connect to MySQL, restarts SQL if necessary.
  *

  mysqldeluserdb - Delete a MySQL database and user.
  *

  mysqlinfo - (OLD)
  *

  mysqlpasswd - Change MySQL password.
  *

  mysqlrpmpingtest - Checks your connection speed for downloading mySQL rpms.
  *

  mysqlup - Updates mySQL.
  *

  mysqlup~ - (INTERNAL)
  *

  ndbmcheck - Checks to see if the nbdm module is loaded (kills in RedHat 7.2)
  *

  netftpsslpatch - Patches FTPSSL.pm.
  *

  newdomains - (OLD)
  *

  newdomains-sendmail - (OLD)
  *

  newexim - Installs the latest version of exim.
  *

  newftpuser - (NOT USED)
  *

  newpop - (NOT USED)
  *

  nofsck - Make fsck always use -y
  *

  nomodattach - Removes mod_attach from httpd.conf.
  *

  nomodauthmysql -Removes mod_auth_mysql from httpd.conf.
  *

  nomodbwprotect - Removes mod_bwportect from httpd.conf.
  *

  nomodgzipconfmods - Removes mod_gzip from httpd.conf.
  *

  nomodperl - Removes mod_perl from httpd.conf.
  *

  oldaddoncgi2xaddon - Updates old addons to X addons.
  *

  oldaddonconverter-(INTERNAL)
  *

  oopcheck - (INTERNAL)
  *

  park - Parks a domain.
  *

  patcheximconf - Fixes exim.conf.
  *

  patchposixtypes -
  *

  patchtypes -
  *

  patchtypesizes -
  *

  pedquota - (INTERNAL) - Part of editquota (for editting quota).
  *

  perlinstaller - Installs perl.
  *

  phpini - Create a php.ini file.
  *

  phpopenbasectl -
  *

  pingtest - Checks your download time from cPanel mirrors.
  *

  pkgacct - (INTERNAL)
  *

  pkgacct~ -(INTERNAL)
  *

  pkgacct2 - (INTERNAL)
  *

  pkgaccount-ala - backs up an Alab*nza account for transfer.
  *

  pkgacct-ciXost - backs up a ci*ost account for transfer.
  *

  pkgacct-dXm - backs up a d*m account for transfer.
  *

  pkgacct-enXim - backs up an en*im account for transfer.
  *

  pkgacct-ng -
  *

  pkgacctn-ng.orig -
  *

  pkgacct-pXa - backs up a p*a account for transfer.
  *

  popftpuse - (OLD)
  *

  portsup - (FREEBSD BETA)
  *

  postsuexecinstall - (INTERNAL)
  *

  proftpd128 - Installs proftpd-1.2.8.
  *

  pscan - (OLD)
  *

  ptycheck - Fixes permissoins on /dev/ptmx.
  *

  pwck -Verifies the integrity of system authentication information.
  *

  quickfixmysqlbsd - (NOT USED)
  *

  quickkernel - Updates your kernel.
  *

  quicksecure - Quickly kill useless services.
  *

  quotacheck - (INTERNAL)
  *

  rasetup - (OLD)
  *

  rawchpass - (INTERNAL)
  *

  realadduser - (INTERNAL)
  *

  realchpass - (INTERNAL)
  *

  realperlinstaller - (INTERNAL)
  *

  realrawchpass - (INTERNAL)
  *

  rebuildcpanelsslcrt - Rebuilds the cPanel SSL Certificate.
  *

  rebuildcpusers - Rebuilds /var/cpanel/users.
  *

  rebuildetcpasswd - Rebuilds /etc/passwd.
  *

  rebuildeximbsd - Rebuilds exim on FreeBSD.
  *

  rebuildhttpdconffromproftpd - Rebuild httpd.conf from the proftpd.conf file.
  *

  rebuildinterchangecfg - Used after moving a domain with Interchange to the server.
  *

  rebuildippool - (INTERNAL)
  *

  rebuildnamedconf - Restore named.conf from files in /var/named.
  *

  rebuildproftpd - Restore proftpd.conf from httpd.conf.
  *

  reinstallmailman - Reinstalls mailman.
  *

  relocatevartousr - Relocates files from /var to /usr in case of disk space issues.
  *

  remdefssl - Remove default SSL vhost.
  *

  reseteximtodefaults - Resets exim's default settings.
  *

  resethorde -
  *

  resetimappasswds - Resets all imap passwords.
  *

  resetmailmanurls -
  *

  resetquotas - Change quotas to what they should be .
  *

  restartsrv - Restart a service.
  *

  restartsrv_apache - Restart apache.
  *

  restartsrv_bind - Restart bind.
  *

  restartsrv_clamd - Restart clamd.
  *

  restartsrv_courier - Restart courier imap.
  *

  restartsrv_cppop - Restart cppop.
  *

  restartsrv_entropychat - Restart entropy chat.
  *

  restartsrv_exim - Restart exim.
  *

  restartsrv_eximstats - Restart exim statistics.
  *

  restartsrv_ftpserver - Restart your ftp server.
  *

  restartsrv_ftpserver~ - (INTERNAL)
  *

  restartsrv_httpd - Restart httpd.
  *

  restartsrv_imap - Restart impad.
  *

  restartsrv_inetd - Restart inetd.
  *

  restartsrv_interchange - Restart Interchange Shopping Cart.
  *

  restartsrv_melange - Restart melange chat.
  *

  restartsrv_mysql - Restart mysqld.
  *

  restartsrv_named - Restart named.
  *

  restartsrv_postgres - Restart postgresql.
  *

  restartsrv_postgresql - Restart postgresql.
  *

  restartsrv_proftpd - Restart proftpd.
  *

  restartsrv_pureftpd - Restart pure-ftpd.
  *

  restartsrv_spamd - Restart spamd.
  *

  restartsrv_sshd - Restart sshd.
  *

  restartsrv_syslogd - Restart syslogd.
  *

  restartsrv_tomcat - Restart tomcat.
  *

  restartsrv_xinetd - Restart xinetd.
  *

  restoremail - Restores a user's mail.
  *

  restorepkg -
  *

  reswhostmgr - Restart whostmgr.
  *

  rhlupdate - (OLD)
  *

  rpmpreinstall - (INTERNAL)
  *

  rpmup - Upgrade redhat/mandrake errata/security.
  *

  rpmup2 - (INTERNAL)
  *

  rpmup3 - (INTERNAL)
  *

  rrdtoolinstall - Installs RRD Tool.
  *

  rscpmd -
  *

  runlogsnow - (OLD)
  *

  runstatsonce - Runs statistics (should be used from the crontab).
  *

  runweblogs - Run analog/webalizer/etc. for a user.
  *

  ruserssscpcmd - (INTERNAL)
  *

  safeperlinstaller - Installs perl safely.
  *

  safeup2date - Runs up2date safely.
  *

  safeyum - Runs yum safely.
  *

  scpcmd - (INTERNAL)
  *

  searchbadgroups -
  *

  searchreplace - (NOT USED)
  *

  secureit - Remove unnecessary suid binaries.
  *

  securemysql - Attempts to secure the MySQL configuration.
  *

  securetmp - Adds securetmp to system startup.
  *

  selinux_custom_contexts -
  *

  selinuxsetup -
  *

  sendaim - (INTERNAL)
  *

  sendicq - (INTERNAL)
  *

  setupfp - Install FrontPage 3 on an account.
  *

  setupfp4 - Install FrontPage 4 (2000) installer on an account.
  *

  setupfp5 - Install FrontPage 5 (2002) installer on an account.
  *

  setupfp5.nosueuxec - Install FrontPage 5 (2002) installer on an account when not using suexec.
  *

  setupmakeconf -
  *

  showexelist - Shows exe processes.
  *

  simpleps - Display the process list.
  *

  simplesshcmd - (INTERNAL)
  *

  smartcheck - Checks hard drive integrity.
  *

  smtpmailgdionly - Enables SMTP Mail Protection.
  *

  snarf - (INTERNAL)
  *

  spamasssassin-cpanel - (NOT USED)
  *

  spamboxdisable - Disables SpamAssassin's spambox delivery for all accounts.
  *

  sscpcmd - (INTERNAL)
  *

  ssh2.expect - (INTERNAL)
  *

  sshcmd -
  *

  sshcontrol - (INTERNAL)
  *

  ssh.expect - (INTERNAL)
  *

  stage2fpmail - (INTERNAL)
  *

  supportvoidcheck -
  *

  suspendacct - Suspends an account.
  *

  symlinktodir - (INTERNAL)
  *

  sysup - update cPanel RPMs.
  *

  telentcrt - (OLD)
  *

  testinf - (OLD)
  *

  trustme - (INTERNAL)
  *

  typocheck -
  *

  uf - (OLD)
  *

  unlimitnamed - Installs the latest version of bind patched to support greater than 512 ips on the server.
  *

  unblockip - Unblocks an IP blocked by portsentry.
  *

  unpkgacct - (INTERNAL)
  *

  unsetupfp4 - Removes FrontPage 4 or 5 from an account.
  *

  unslavenamedconf - If the user accidentally sets a DNS master as local server, this will repair named.conf after the loop.
  *

  unsuspendacct - Unsuspends an account.
  *

  upcp - Updates cPanel.
  *

  updated - Updates /scripts.
  *

  updatedomainips - (INTERNAL)
  *

  updatefrontpage - Updates FrontPage
  *

  updatemysqlquota -
  *

  updatenow - Updates /scripts NOW.
  *

  updatephpconf - Updates PHP configuration files.
  *

  updateuserdomains - (INTERNAL)
  *

  updateuserdomains2 - (INTERNAL)
  *

  userdirctl -
  *

  userps - (OLD)
  usersscpcmd - (INTERNAL)
  usersscpcmd1 - (INTERNAL)
  usersshcmd - (INTERNAL)
  verify - (OLD)
  verifyzone - (INTERNAL)
  whichrpm - (INTERNAL)
  whoowns - Finds out who owns a domain.
  whostmgrkey - (OLD)
  wwwacct - Creates an account.
  wwwacct2 - (INTERNAL)
  x* - (OLD)
  xaddonreport - Reports the current addon scripts installed.
  zoneexists - (INTERNAL)


  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 2. تعداد تشکر ها ازVahid به دلیل پست مفید


 3. # ADS
   

 4. #2
  کاربر اخراج شده
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته ها
  186
  تشکر تشکر کرده 
  48
  تشکر تشکر شده 
  607
  تشکر شده در
  444 پست

  پیش فرض پاسخ : دستورات /scripts/

  خوب وحید جان به این قشنگی کپی می کنی منبع هم بنویس عزیزم.

  کنفرانس پارسال سی پنل این لیست به طور کامل منتشر شد و در اون کنفرانس به جز این ها دستور تنظیمات دستی بک آپ گیری سیستم سی پنل هم برای همه آزاد شد و ...

 5. تعداد تشکر ها از KamranOnline به دلیل پست مفید


 6. #3
  مدیر کل Vahid آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2008
  نوشته ها
  2,724
  تشکر تشکر کرده 
  435
  تشکر تشکر شده 
  6,976
  تشکر شده در
  2,085 پست

  پیش فرض پاسخ : دستورات /scripts/

  برای پیش رفت در علم آسانسوری وجود ندارد پله ها را باید پیاده رفت /./ همیشه این یادتان باشد که دست بالای دست بسیار است.
  يادمان باشد براي يك بار ايستادن صد ها بار افتاده ايم /./ بک آپ مهمترین رمز موفقیت هاستینگ /./ امنیت مطلق نیست.
  ارتباط مستقیم با من :
  Admin -{(@)}- WebHostingTalk . ir

 7. تعداد تشکر ها ازVahid به دلیل پست مفید


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. رفع ارور Use Asynchronous Scripts
  توسط rahcode در انجمن مباحث و منابع آموزشی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: June 24th, 2017, 12:45
 2. مشکل /scripts/fixquotas و نشان دادن 0 مگابایت یوزر ها
  توسط xxxxmortezaxxxx در انجمن سی پنل CPanel
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: May 11th, 2013, 10:33
 3. setup scripts missing
  توسط aghdaee در انجمن دیگر سیستم ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: May 11th, 2011, 18:12
 4. Hosting Scripts (Free Download(
  توسط Nitrojn26 در انجمن سیستم های مدیریت محتوا
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: July 20th, 2010, 19:50

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •