روی لینک زیر کلیک کنید
http://www.myiptest.com/staticpages/...isted-IP-DNSBL
و ایپی خودتون رو چک کنید