آقای سرور 24 شما دیگه چه چیزی و 100% گارانتی می کنید. تا الان آپتایمتون و سی پنل رو گارانتی کردید.آپتایم رو که حتی جرات نکردید از سایت خودتون که منیجش با خودتون ارائه بدید.
البته معلوم
روزانه 3 دقیقه دان بودن شرم آور