سیستم مدیریت تبلیغ XZero نسخه 4.97.8 (اخرین نسخه)

این سیستم به طور کامل نال شده است


برخی از امکانات

- قابلیت ارسال تبلیغ بدون عضویت
- موضوع بندی
- قابلیت رایگان و غیر رایگان کردن تبلیغ
- قابلیت ارسال تصویر برای تبلیغ
- گزارش تبلیغ های غیر مجاز
- سیستم RSS
- قابلیت بن کردن IP
- جستجو در تبلیغات

و دیگر امکانات این سیستم


دموی سیستم:
http://www.xzeroscripts.com/demos/xzero_classifieds/

دریافت سیستم:
http://www.shareha.com/download-file-1216.html