تخفیف ویژه سامانه نيك بمناسبت میلاد مسیح و سال نو میلادی! ( 2009 )
----
1 - تخفيف ويژه 1 گيگ فضاي اينترنتي + 2 ترابايت پهناي باند + تمام امكانات نامحدود . سالانه 39000 تومان
2 - تخفيف ويژه 2 گيگ فضاي اينترنتي + 5 ترابايت پهناي باند + تمام امكانات نامحدود . سالانه 49000 تومان
3- تخفيف ويژه 4 گيگ فضاي اينترنتي + بي نهايت پهناي باند + تمام امكانات نامحدود . سالانه 99000 تومان
4 - تخفيف ويژه 8 گيگ فضاي اينترنتي + 20 ترابايت پهناي باند + تمام امكانات نامحدود . سالانه 150000 تومان
-----------------------------
ثبت دامنه .BIZ سالانه به قيمت 5500 تومان ثبت خواهد گرديد
--------------------------------
تمامي اين سرويس ها تا 2009 /1/1 معادل پنجشنبه 05 دي 1387 شمسي اعتبار دارد
http://www.samanenic.com
samanenic.com