تاحالا دلتون خواسته يا احتياج داشتين يه سايت بدون دغ دغه داشته باشين بدون اينکه برين دنبال هاست برين دنبال ثبت دامنه بعد از اين همه مشکلات تازه برين دنبال کسي که واستون مديريت محتوا نصب کنه بعد بريد دنبال قالب يا کسي که واستون يه قالب اختصاصي طراحي کنه سروهاست همه اين کارارو واستون انجام ميده گروه تخصصي سرو هاست در اجراي سياستهاي خدمت دهي به مشتريان اين برنامه رو راه اندازي کرده شما کافيه فضا دامنه خود رو به ما بگيد بعد يه هفته سايتتونو تحويل بگيريد مثل اينکه شما فقط يه زمين ميخريد وميديد مهندس همه کاراي ساختو سازو واستون انجام بده وشما فقط به راحتي کليد ساختمان رو ميگيريد و... طراحي قالب ميزباني دامنه نصب مديريت محتوا همه وهمه رو به عهده ما بسپاريدبا بودن سرو هاست ديگه راحت يه سايت تحويل بگيريد
برای یکبارهم شده نگاه کنید وقیمتها وخدمات مارومقایسه وقضاوت کنید
لازم به توضیح است این خدمات در دوره زمانی محدود انجام میشود
لینک خرید:سرو هاست/سرور امریکا/کانادا - سبد خرید
sarwhost@yahoo.com
سرو هاست /سرور امریکا/سرورکانادا
tl:09354140160