با سلام

من با اسکریپ oempro این مشکل را دارم که وقتی نصب میکنم بعد از یک بار وارد شدن به اسکریپت دیگه وارد نمیشه . پیغام میده

Login information is incorrect. Click here to retrieve your login information by email

دلیل این پیغام چیه ؟

کسی میتونه من را راهنمایی کنه ؟

من اسکریپت را روی
پنل kloxo نصب میکنم

خواهش میکتنم کمکم کنید