دوستان قیمت اسکریپت ghatreh.com چه قدر در میاد

کسی این اسکریپت رو داره قیمت بدین