سلام
من برای کاربران Force password change رو اعمال کردم الان وقتی کاربری وارد سی پنل می شه و با درخواست تغییر رمز مواجه می شه نمی تونه رمزش رو تغییر بده و ایرور نشون داده می شه :
<div id="cpanel_internal_error_1" style="display:none;"><textarea style="font-weight:900;background-color:#fcc;" rows="15" cols="80">open3: exec of /usr/local/cpanel/bin/securechpass failed at /usr/local/cpanel/Cpanel/ChangePasswd.pm line 214 Carp::croak('open3: exec of /usr/local/cpanel/bin/securechpass failed') called at /usr/local/cpanel/perl/IPC/Open3.pm line 230 IPC::Open3::_open3('open3', 'Cpanel::ChangePasswd', 'GLOB(0xae6638c)', 'GLOB(0xae663a4)', '>&STDERR', '/usr/local/cpanel/bin/securechpass') called at /usr/local/cpanel/perl/IPC/Open3.pm line 291 IPC::Open3::open3('GLOB(0xae6638c)', 'GLOB(0xae663a4)', '>&STDERR', '/usr/local/cpanel/bin/securechpass') called at /usr/local/cpanel/Cpanel/ChangePasswd.pm line 214