سلام
من میخوام تعداد پیشفرض لینک خبرها که 3 لینک در صفحه اول میباشد را افزایش دهم.
ممنون میشوم بفرمایید از کدام قسمت این تعداد را افزایش دهم.
با تشکر