سلام

دوستان یکراهنمای کامل در مورد نصب ssl می خواهم.
در کنترل پنل وارد قسمت Ssl Certificates مشخصات را وارد می کنم و ساخته می شود.

بروی نام اس اس ال که کلیک می کنم این متن در بالا نوشته شده است معنی آن چیست و باید چه کاری انجام دهم ؟

To assign this ssl certificate to a particular ipaddress, click here and then go into an ipaddress, and click on ssl certificate tab, and you can set one of these certificates to a particular ipaddress. The admin will need to have assigned you an exclusive ipaddress for you to access this feature