با درود
می خواستم ببینم روی یوزرمن میکروتیک و همچنین ibsng چطوری می شه محدودیت سرعت 128 256 512 1m برای کاربران گذاشت؟
متشکرم