دریافت فایلدر این کتاب شما با CMS نیوک ۸٫۳ فارسی به زبانی ساده و کاربردی آشنا خواهید شد.
مطالبی که در این کتاب خواهید آموخت عبارتند از:
چگونه مطلب بنویسید و بروی سایت ارسال کنید.
چگونه صفحات اضافه ایجاد کنید.
چگونه برای سایت خود موضوع ایجاد کنید و چگونه موضوعات ساخته شده را ویرایش یا مدیریت کنید.
چگونه قسمت نظرات را مدیریت کنید.
چگونه گزارشات و پیغام های دریافتی را مشاهده و آنها را مدیریت کنید.
چگونه گروه کاربری جدید ایجاد کنید.
چگونه امتیازات را مدیریت کنید.