سلام
لطفا راهنمایی کنید چطور باید دامین جدید پارک کرد

---------- Post added at 08:30 PM ---------- Previous post was at 08:13 PM ----------

کسی بلد نیست ؟ نه
یکی بگه چه جوری دامین جدیدم رو،پارک کنم