سلام
دامنه perfect design . ir به فروش میرسه.
قیمت پایه 6 تومان
خارج از مزایده 9 هزار تومان.
انتقال به عهده ی خریدار
واگذاری به اخرین پیشنهاد بعد از 5 ساعت