سری آموزشی نصب نرم افزارهای هاستینگ توسط Installatron جهت استفاده کاربران به سایت آموزش وب هاستینگ شبکه پارسیان اظافه گردید.

نحوی پیدا نمودن Installatron در cPanel
نحوی جستجو یک نرم افزار در Installatron
طریقه نصب یک نرم افزار در هاستینگ توسط Installatron
نحوی اضافه نمودن یک نرم افزار جاری در هاستیگ به Installatron
نحوی بازبینی و ویرایش نرم افزار نصب شده توسط Installatron
نحوی حذف نمودن یک نرم افزار از Installatron
نحوی تهیه نسخه پشتیبانی از نرم افزارهای Installatron
مدیریت نسخه پشتیبانی تهیه شده توسط Installatron
نحوی بروز رسانی نرم افزارها در Installatron
طریقه نصب WebCalendar in Installatron
طریقه نصب phpMyChat in Installatron
طریقه نصب phpBB in Installatron
طریقه نصب SMF in Installatron
طریقه نصب GBook in Installatron
طریقه نصب MediaWiki in Installatron
طریقه نصب WordPress in Installatron
طریقه نصب Drupal in Installatron
طریقه نصب Soholaunch in Installatron
طریقه نصب Joomla in Installatron
طریقه نصب Noah's Classifieds in Installatron
طریقه نصب OpenX in Installatron
طریقه نصب CubeCart in Installatron
طریقه نصب Magento in Installatron
طریقه نصب osCommerce in Installatron
طریقه نصب Zen Cart in Installatron
طریقه نصب osTicket in Installatron
طریقه نصب SugarCRM in Installatron
طریقه نصب Coppermine in Installatron
طریقه نصب Gallery 2 in Installatron
طریقه نصب LimeSurvey in Installatron

جهت بازبینی این آموزش لطفا به آموزش نصب نرم افزارهای هاستینگ توسط Installatron مراجعه فرمایید.