دوستان اگه مقادیر این تابعه در PHP کم یا زیاد بشه مشکلی از لحاظ امنیت ایجاد نمی کنه ؟
و CPU و RAM usage بالا میبره یا نه ؟