با سلام
الماس هاستينگ در نظر دارد در طرح تابستانه خود هاست لينوكس را با 50 درصد تخفيف به كاربران عرضه كند
100مگ فضا با 500 مگ پهناي باند=3000 تومان
250 مگ فضا با 2 گيگ پهناي باند=6.250 تومان
500مگ فضا با 4 گيگ پهناي باند=9.250 تومان
1 گيگ فضا با 10 گيگ پهناي باند=14.750تومان
2گيگ فضا با 20 گيگ پهناي باند=27.250 تومان
4 گيگ فضا با 50 گيگ پهناي باند=ماهي4000 تومان ساليانه 40500 تومان
8 گيگ فضا با 80 گيگ پهناي باند= ماهي 7.750 تومان ساليانه 87.750 تومان
10 گيگ فضا با 120 گيگ پهناي باند=ماهي 9.750 تومان ساليانه 114000 تومان
15گيگ فضا با 160 گيگ پهناي باند= ماهي16000 تومان ساليانه 164000 تومان
20 گيگ فضا با 300 گيگ پهناي باند=ماهي000 30 تومان ساليانه 200000 تومان
براي اطلاعات بيشتر به سايت مراجعه كنيد:
almashosting.ir
id:persidl_net