R یک زبان برنامه نویسی و محیط نرم افزاری برای محاسبات آماری و تحلیل داده است، که توسط جان چمبرز در آزمایشگاه بل (bell labs) با ترکیب منطق Semantics Lex، که خود برگرفته از زبان Scheme بوده، پایه گذاری شد.امروزه این زبان برای کارهای آماری و Data mining مطرح است. این زبان در حقیقت نسخه Open source نرم افزار S است. زبان R توسط نرم افزاری به همین نام که شامل مفسر زبان و محیط اسکریپت نویسی است پشتیبانی می گردد.

در زیر برخی از ویژگی های زبان برنامه نویسی R بیان شده است:

دارای امکانات گرافیکی برای تجزیه و تحلیل داده ها و رسم نمودار است.
مجموعه ای قوی از عملگرهای محاسباتی ، آرایه ها و ماتریس ها دارد.
دارای بسته های نرم افزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل آماری است.
دارای Dacument های فرمت بندی شده و منظم برای استفاده از زبان و کتابخانه های مرتبط است.