خواندن فایل در php

تابع file_get_contents() یک تابع از پیش تعریف شده در PHP است که با کمک آن به راحتی میتوانید محتویات درون یک فایل متنی با فرمت های txt یا ini و … را بخوانید.

با استفاده از این تابع تمام محتویات فایل را درون یک متغیر دلخواه در اختیار خواهید داشت، بدون آنکه نیاز باشد خودتان فایل را باز کرده و آنرا ببندید.

این روش برای خواندن فایل های کوچک و کم حجم بسیار خوب و مناسب است. در صورتی که فایل شما حجیم و بزرگ شود، روش مناسب و سریعی نخواهد بود زیرا شما به یکباره اطلاعاتی با حجم بسیار بالا را درون یک متغیر ریخته و بخش قابل توجهی از رم را مورد استفاده قرار میدهید.

استفاده از این تابع بسیار ساده است؛ تابع file_get_contents() یک ورودی میگیرد که آدرس فایل است و پس از پردازش، محتوای فایل را به عنوان خروجی خود باز میگرداند.

کد:
$file_path = "settings.ini"; $file = file_get_contents($file_path); echo $file;

این تابع علاوه بر دریافت مسیر فایل، چهار پارامتر دلخواه دیگر دریافت میکند که بیشترین کاربرد را در کار با فایل ها دو پارامتر آخر دارند.

پارامتر چهارم ورودی تابع، ایندکسی را برای شروع و پارامتر پنجم اندازه ای را مشخص میکند تا محتویات فایل از ایندکس داده شده و به اندازه مشخص شده بازگردانده شود.


کد:
$section = file_get_contents($file_path, NULL, NULL, 10, 24);
در قطعه کد بالا، متن های درون فایل مورد نظر از ایندکس شماره 10 تا 24 ایندکس (حرف) بعد از آن به عنوان خروجی بازگردانده میشود.

لازم به ذکر است که از تابع file_get_contents() برای دریافت یک URL (کدهای HTML یک آدرس اینترنتی) نیز استفاده میشود.