با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی
برای یکی از پروژه هامون یه قسمت نیاز داشتیم لیست اکانت های سی پنلمونو بگیریم توی اسکریپت نمایش بدیم، قرار میدم اینجا شاید به درد دوستان بخوره ...
از این کد می توانید برای نمایش اکانت های سی پنلتون استفاده کنید


کد:
    $user = "root";
    $token = "yourtoken";


    $query = "https://yourip:2087/json-api/listaccts?api.version=1";


    $curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);


    $header[0] = "Authorization: whm $user:$token";
    curl_setopt($curl,CURLOPT_HTTPHEADER,$header);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $query);


    $result = curl_exec($curl);


    $http_status = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
    if ($http_status != 200) {
      echo "[!] Error: " . $http_status . " returned\n";
    } else {
      $json = json_decode($result);


      echo "[+] Current cPanel users on the system:\n";
      foreach ($json->{'data'}->{'acct'} as $userdetails) {
        echo "\t" . $userdetails->{'user'} . "\n";


      }
    }


    curl_close($curl);
به جای yourtoken توکن خود و بجای yourip آی پی سرور خود را قرار دهید