برای گرفتن بک آپ از IBSng ابتدا وارد SSH شوید با برنامه putty و دستورات زیر را به ترتیب اجرا کنید.

rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak
rm -rf /var/www/html/IBSng.bak
su – postgres
pg_dump IBSng > IBSng.bak
exit

بک آپ شما با دستورات بالا آماده خواهد شد حالا برای دانلود به ریشه منتقل کنید با دستور زیر:
mv /var/lib/pgsql/IBSng.bak /var/www/html/

بعد از انتقال حالا شما میتوانید از آدرس زیر بک آپ را دانلود کنید:
به جای your-ip-address آی پی آدرس سرورتان را وارد کنید.
http://your-ip-address/IBSng.bak

بعد از ذخیره کردن بک آپ میتوانید با دستورات زیر از روی سرور پاک کنید:
cd /root
rm /var/www/html/IBSng.bak