🚨🚨آسیب پذیری جدید درجوملا🛑

آسیب‌پذیری جدید توسط آلساندرو گروپ، یک محقق امنیتی ایتالیایی، شناسایی شده‌است که تمامی نسخه‌های جوملا از نسخه ۳ تا ۳.۴.۶ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نسخه‌ها از سپتامبر ۲۰۱۲ تا دسامبر ۲۰۱۵ عرضه شده‌اند.

هکرها با سوءاستفاده از این مشکل می‌توانند از راه دور کدهای مخرب خود را بر روی رایانه‌های افراد قربانی اجرا کنند. امکان ورود به سایت‌های جوملا و حتی دست‌کاری سرورهای آنها نیز از این طریق ممکن است.

⚠️مدیران سایت‌ها برای جلوگیری از وقوع هرگونه مشکل باید از نسخه‌های قدیمی‌تر جوملا به نسخه‌های جدیدتر مهاجرت کنند.