یکی از فریم ورک های وب بسیار محبوب جاوا spring است.به طور عملی ، هر حرفه ای که با این زبان کار می کند دیر یا زود به Spring برخورد خواهد کرد.هدف اصلی آن امکان ساده سازی برنامه های J2EE است. این به لطف تعدادی از مزایای خاص امکان پذیر است.

فریم ورک spring چهارچوبی را برای برنامه آینده خود با معماری دقیق فراهم می کند تا روند کار بسیار ساده شود. که این مزیت و بسیاری از ویژگی های دیگر ایجاد شده اند تا کار توسعه دهندگان آسان تر و کارآمد تر شود.بسیاری از شرکت های معروف از مزایای Spring قدردانی می کنند. Wix ، TicketMaster و Billguard از جمله آنها هستند.