یکی از فریم ورک‌ های جاوا اسکریپت Vue یا همان ویو است که به ساخت اپلیکیشن ‌های تحت وب و موبایل کمک می‌کند.هسته مرکزی و اصلی این فریمورک روی لایه View از معماری سه لایه Model, View, Controller تمرکز کرده که بسیار ساده و قابل فهم است.

در نگاه اول vue.js را می‌توان هم سطح و بلکه ساده تر از فریم ورک دیگری از جاوا اسکریپت به نام angular.js دانست اما بعد از کار کردن و شروع فعالیت با vue.js ، متوجه خواهید شد که این فریم ورک، قدرتمند تر، قابل انعطاف تر و گاهی پیچیده تر از angular.js است.

برخی از دستورات Vue به صورت زیر می باشد :

v-text

در صفحه مرورگر text را به صورت data نمایش می دهد.

v-html

در صفحه مرورگر html را به صورت data نمایش می دهد.

v-show

جهت نمایش یا عدم نمایش data در مرورگر استفاده می شود.

v-if

همان شرط if در زبانهای برنامه نویسی back end می باشد و در فریم ورک جاوا اسکریپت vue به عنوان directive معرفی شده است.

v-on

از دستورالعمل v-on برای گوش دادن به رویدادهای DOM استفاده می کنیم مثلا وقتی بر button کلیک میشود چه رویدادی رخ می دهد.

v-bind

یک یا چند ویژگی را به طور پویا متصل می کند، یا یک جزء را به بیان می دهد. مثلا با دستور "v-bind:href="url آدرس url را در مرورگر نمایش می دهد.

v-for

همان شرط for در زبانهای برنامه نویسی back end می باشد و در فریم ورک جاوا اسکریپت vue به عنوان directive معرفی شده است.