سلام
این دو عدد سرور موجوده کد انتقال هم میدیم
هرکی خواست بگه