دوستانی که قالب یا اسکریپت زیرنویس از سابسین دارند دمو و قیمت ارسال کنند.
سریعا خریداری میشود.
دوستان ظاهر ساده ای نمیخواهیم . حرفه ای باشه. تشکر.