آفر سرور اختصاصی ایران (دیتاسنتر برج میلاد )
با شروع قیمت 600 هزارتومان در ماه
همراه با IPv6 رایگان
ترافیک نامحدود نامتقارن
امکان ارائه فایروال برای سرویس های گیمینگ
شماره تماس: 07191012209


https://clients.networkfa.net

کد:
CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5649 12 core - 24 thread
Memory : 32 GB DDR3 ECC
Storage  : 2x250GB SSD + 450GB SAS 10K
IP : 4
IPv6 : /64
UPlink : 1 Gbps
Datacenter : Asiatech
ماهیانه 700هزارتومان

CPU : Intel® Xeon Dual cpu E5649 12 core - 24 thread
Memory : 32 GB DDR3 ECC
Storage  :  450GB SAS 10K
IP : 4
IPv6 : /64
UPlink : 1 Gbps
Datacenter : Asiatech
ماهیانه 600 هزارتومان
همیارنت شیراز ترافیک یک به سه


کد:
CPU : Intel® Xeon Dual cpu x5675 12 core - 24 thread (37Ghz)
Memory : 32 GB DDR3 ECC
Storage : 2x500GB SSD + 16GB SD card
IP : 4
UPlink : 1 Gbps
Datacenter : HamyarNet