درود دوستان ممنون میشم اگر کسی بلده پاسخ بده
کد:
در اترنت چنل عدد کاست برای ۴ پورت گیگ که تبدیل به ۱ پورت گیگ شود چند است