سلام

دوستانی که در این انجمن برای ثبت دامین .ir با شناسه re72 کار میکردند و مشکل خوردند (از ما سرویس نداشتند) تمایل به همکاری با قیمت 4 ت دارند اعلام کنند.

نکته : حتما شماره تماس مستقیم به صورت خصوصی ارسال شود.

نکته 2 : تمایل به احیا این شناسه داریم و نیاز است از افراد فعلی که قصد همکاری دارند مطلع شویم، بنابراین از حاشیه یا هر مورد دیگری بپرهیزید (صاحب شناسه در جریان کامل هستند)

"با توجه به این مورد که این تاپیک صرفا جهت اطلاع نمایندگان فعلی همین شناسه است در بخش فروش درج نشده است."