سلام دوستان

با قرار دادن کد زیر در فانکشن تمام لینک های موجود در متن حذف میشه


کد HTML:
add_filter('the_content', 'removelink_content',1);

function removelink_content($content = '')
{
	preg_match_all("#<a(.*?)>(.*?)</a>#i",$content, $matches);
	$num = count($matches[0]);for($i = 0;$i < $num;$i++){
		$content = str_replace($matches[0][$i] , $matches[2][$i] , $content);
	}
	return $content;
}
حالا میخوام همه لینک ها حذف نشه بلکه یکسری لینک هایی که بهش میدم حذف بشه و همچنین یکسری لینک هایی که آخرشون متغیر هست مثل (site.com/tag/1125)

لطفا راهنمایی کنید کد بالا چه تغییری باید بکنه