دوستان نیاز به ارسال ایمیل به تعداد بالا داریم سایت هایی که این کارو میکنند تعرفه بالایی دارند و مقرون یه صرقه نیست

دوستانی که تو زمینه کانفیگ تخصصی ایمیل کار کردند آفر بدهند

موارد موذ نیاز

*سرور برای ارسال با ظرفیت روزی 200 تا 500 هزار ارسال
* کانفیگ تخصصی برای ارسال

  1. تنظیم رکورد و هاست نیم
  2. تنظیم SPF
  3. تنظیم DKIM
  4. تنظیم rDns

*اسکریپت مورد نیاز برای ارسال
*تنظیمات امنیتی و فنی ایمیل سرور

و تمامی موارد مورد نیاز دیگر